Monday, April 2, 2007

എന്താ അവീടെ

Friday, March 16, 2007




ലക്ഷൃം...........ഒറ്റകുതിപ്പ്





അലസമായ നടത്തം



അതിവേഗം ഭഹുദൂരം.....

എനിക്കു കാണണ്ട.........




ഇന്നെനിക്കു പാര്‍ട്ടിയുണ്ട്......മണി എങ്ങനെയുണ്ട്


ഞാന്‍ അടുത്തു ജനിച്ചിട്ടെയുള്ളൂ.....സ്നേഹത്തൊടെ.....




ഞാനാളൊരു പുലിയാ....


ഞാന്‍ കടിക്കും......മാന്തും



ചാട്ടം എനിക്കു പുത്തരിയല്ല.....


ഞാന്‍ 2 കാലില്‍ നടക്കന്‍ ശ്രമിക്കുകയാ....