Friday, March 16, 2007
ലക്ഷൃം...........ഒറ്റകുതിപ്പ്

അലസമായ നടത്തംഅതിവേഗം ഭഹുദൂരം.....

എനിക്കു കാണണ്ട.........
ഇന്നെനിക്കു പാര്‍ട്ടിയുണ്ട്......മണി എങ്ങനെയുണ്ട്


ഞാന്‍ അടുത്തു ജനിച്ചിട്ടെയുള്ളൂ.....സ്നേഹത്തൊടെ.....
ഞാനാളൊരു പുലിയാ....


ഞാന്‍ കടിക്കും......മാന്തുംചാട്ടം എനിക്കു പുത്തരിയല്ല.....


ഞാന്‍ 2 കാലില്‍ നടക്കന്‍ ശ്രമിക്കുകയാ....


No comments: